Vitajte u nás! Pozývame Vás!!!

POZOR POZOR :-)
 

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA

 
NEZABUDNITE SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ VÝTVARNÚ ŠKOLU V MARTINSKOM SKANZENE V PRVOM JÚLOVOM TÝŽDNI ;-)
(Prihlášky a informácie na riaditeľstve školy)
 
 

VEREJNÁ ZBIERKA NA ZÁHRADU

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2019 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru v záhrade pred Zuškou, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostiredky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 

VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRÁC 

 
 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY!...;-)

 

 
 

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

Ukážka z divadelného predstavenia RYSAVÁ JALOVICA, ktoré získalo v rámci Slovenska niekoľko významných ocenení.

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

 https://www.youtube.com/watch?v=wkXzLxxOH_I&feature=em-upload_owner 

 

Záznam z divadelného predstavenia v divadelnej sále SúZUŠ "Rozprávky pre neposlušné deti", ktoré v podaní žiakov LDO na krajskej prehliadke detskej tvorivosti "Detský divadelný medveď 2015" v Žiline, získalo 2. miesto!

Účinkujú žiaci LDO pri SuZUŠ A.stodolu

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

Záznam divadelného predstavenia (zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval MT)

https://www.youtube.com/watch?v=gPVvbWhj34A

Novinky

ABSOLVENTI 2017

Vážení rodičia, učitelia, žiaci a študenti. V piatok 16.6.2017 sme v našej hudobnej sále odovzdali...
Celý článek

Jeseň v Turci

Dňa 20.12.2016, v utorok, v priestoroch Cafe Gallery v Turičianskej Galérii, predstavia svoje práce...
Celý článek

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org