Vitajte u nás, pozývame Vás.

VITAJTE V NOVOM šk. ROKU 2021/2022! 

SLÁVIME 15. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY :-)

Napriek tomu, že niektoré školské zariadenia sú v karanténe, my zatiaľ UČÍME. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a vyhláseniu vlády SR Vás žiadame pri návšeteve školy vždy priniesť aktuálne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Zároveň Vás žiadame, aby ste do Zušky neposielali deti, ktoré vykazujú zjavné prejavy ochorení. 
Vopred ďakujeme!
Ak by sa niektorý s poslucháčov ocitol v karanténe a je pritom zaočkovaný, môže predložiť Oznámenie o výnimke z karantény:
 
PRIEBEŽNE POKRAČUJEME V ÚDRŽBE ŠKOLY:
 
PRÁCE NA ÁTRIU BOLI V TOMTO ROKU UKONČENÉ. JE ZRIADENÝ NOVÝ VSTUP DO ÁTRIA, STAVEBNÁ FIRMA PÁNOV MALINOVCOV UŽ POSTAVILA OHRADY PRE ZÁHRADNÚ ZELEŇ, PODARILO SA AJ VYMENIŤ OKNÁ V HUDOBNEJ SÁLE, PÁNI Z FIRMY MIVEROB BOLI VEĽMI PROFESIONÁLNI, ĎAKUJEME VÁM!
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME PÁNOVI KOSPEROVI ZA DOBROVOĽNÚ POMOC PRI PRÁCACH NA ÁTRIU!
ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC VŠETKÝM DARCOM, VĎAKA KTOREJ SA ÁTRIUM PREBÚDZA ZO SPÁNKU!
ĎAKUJEME MESTU MARTIN, POSLANCOM MČ ZÁTURČIE, SPOLOČNOSTI KIA SLOVAKIA A MNOHÝM ĎALŠÍM DARCOM A PRISPIEVATEĽOM!
 
Ďakujeme pánovi Juristovi a firme Flordeco za výsadbu a krásnu záhradnú úpravu!
 
 
 
Podarilo sa vymeniť takmer všetky okná na južnej fasáde, tešíme sa na príchod zimy, že budú okná tesniť .-)
Ďakujeme firme Q Profil z Nitry za dodávku a firme Miverob za montáž okien.
 
 
 Koncertná sála po výmene okien a výmaľbe:
 
 
V tomto roku bola nutnosťou aj oprava havarijneho stavu strešnej krytiny:
 
 
Pripomeňme si slávnostné otvorenie Kultúrneho domu v Záturčí zo začiatku septembra. Slávnosť organizovali zastupitelia mestskej časti Záturčie pod vedením pána Paed.Dr.Tomáša Zanovita, za prítomnosti pána starostu Prof.MUDr.Jána Danka, CSc. Na slávnosti vystúpili aj naši zástupcovia, paní MgA.Lenka Turčanová, DiS.art za klavírneho doprovodu Mgr.art.Márie Kosperovej, DiS.art. zaspievala  slávnu áriu z "Rusalky" Měsíčku na nebi hlubokém od Antonína Dvořáka a poslucháčky Barbora Oravkinová a Lívia Lepejová pod vedením Mgr.art.Janky Kulkovskej, DiS.art. zahrali na priečne flauty:
 
 
 
A EŠTE NECHÁME K PRIPOMIENKE NIEKOĽKO VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ Z KONCA MINULÉHO šk.ROKU:
 
 

 
 
 
 
 
Krásne zostrihy pripravil pre SúZUŠku pán Búchala, ďakujeme!
 
 
Prezrite si úspech našich hudobníkov:
 
 
 
OTVORENIE ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Vážení rodičia, žiaci, študenti a priatelia školy,
radi by sme pripomenuli veľmi príjemnú akciu zo začiatku školského roku. Dňa 16.9.2020, za účasti primátora a zastupiteľov mesta Martin, poslancov mestskej časti Záturčie, spolupracovníkov na záhrade, rodičov, žiakov a priateľov školy, sme v rámci možností slávnostne otvorili školskú záhradu.
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
https://tvturiec.eu/hlavne-spravy-tvt-18-9-2020/
Krásne zostrihané video pre nás pripravil pán Buchala(štúdio VMB):
https://www.youtube.com/watch?v=0Jf4wFy5-rM

 
FAREBNÁ STENA V ZÁTURČÍ
 
Tí, ktorí bývajú v Záturčí, alebo chodia či jazdia hlavnou ulicou Aurela Stodolu, si určite všimli farebnú stenu na jednom z obchodných objektov, ktorý patrí mestu Martin. Celú akciu podnietili zastupitelia mestskej časti Záturčie a obstarali materiálno-technické pomôcky. 
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
 
 
Postupné zveľaďovanie školskej záhrady - september 2019, terénne úpravy a výsadba trávnika, firma Flordecor:
 
 
 

NEUSTÁLA A PRIEBEŽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA NA ÚPRAVU ŠKOLSKÉHO ÁTRIA ! :-)

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2020 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostriedky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

 

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

 

 

 

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU BUDE ZO ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRIPRAVENÁ 
 
NOVÁ TERASA A ROZŠÍRENÝ ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR PRED VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY!!! :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

ŠKOLA NA DIAĽKU

Milí žiaci, priatelia školy, dovoľte nám predstaviť plán projektu "školy na diaľku", do ktorého...
Celý článek