Vitajte u nás! Pozývame Vás!!!

VÁŽENÍ A MILÍ RODIČIA,

ZAPOJTE SA PROSÍM DO SMS-kovej SÚŤAŽE O ZÍSKANIE

1000EUR NA PREDNÚ ČASŤ ZÁHRADY V SúZUŠ.

VĎAKA VÁM SEM ZATIAĽ NA 1.MIESTE!!!!! :-)

 

ALE BLÍŽI SA FINÁLE A BOLA BY VEĽKÁ ŠKODA, KEBY SA TO NEPODARILO.

PROSÍME VÁS, NÁJDITE EŠTE MOŽNOSTI ZÍSKANIA HLASOV, V RODINE, U PRÍBUZNÝCH, U PRIATEĽOV...

HODÍ SA KAŽDÝ HLAS, ČASŤ PROSTRIEDKOV NA RIEŠENIE PREDNEJ ZÁHRADY SÚ TAKMER NADOSAH!...:-)

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/martin

 

SRDEČNĚ ĎAKUJEME !

Libuša Turicová,riaditeľka školy

 

Vážení,

od 10.3.2020 na základe nariadenia krízového štábu mesta Martin v súvislosti s koronavírusom dočasne 

v našej súkromnej  základnej umeleckej škole  prerušujeme  vyučovanie.

Viac sa dozvi ešte tu:

https://www.martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

 

Od 16.03.2020 pokračuje do odvolania prerušenie vyučovania v súkromnej základnej umeleckej škole A.Stodolu v Martine 

a jej elokovaných pracoviskách.

 

A POZOR! ČO BY STE CHCELI ODKÁZAŤ ĽUĎOM, KTORÍ SA STARAJÚ O CHOD ŠTÁTU, TÍ, ČO SA STARAJÚ O CHORÝCH A AJ TÝCH, KTORÍ SA POCTIVO ZDRŽUJÚ V IZOLÁCII? AKO A AKOU FORMOU BY STE TO VYJADRILI?

 

 

 

 

PROSÍME VÁS O POUKÁZANIE 2% Z VAŠICH DANÍ - PODROBNOSTI TU: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

 
 
 
Postupné zveľaďovanie školskej záhrady - september 2019, terénne úpravy a výsadba trávnika, firma Flordecor:
 
 
 

NEUSTÁLA A PRIEBEŽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA NA ZÁHRADU ! :-)

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2020 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru v záhrade pred Zuškou, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostriedky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 
 
Doposiaľ získaná pomoc a finančné prostriedky boli použité na demontáž starej, zhotovenie novej terasy, rozšírenie manipulačného priestoru pred vchodom do školy, úprava predzáhrady pred školou a pri plote výsadbu nových drevín a kríkov ;-)
 
 

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

 

 

 

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU BUDE ZO ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRIPRAVENÁ 
 
NOVÁ TERASA A ROZŠÍRENÝ ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR PRED VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY!!! :-)

 

Novinky

AKO SA NEPOZNÁME

V rámci projektu "Tvorím teda som" sa poslucháči ŠPD  odhodlali vytvoriť sériu výtvarných prác...
Celý článek

KONCERT AKO DAR

  29.marca sa v Turčianskej galérii podarilo uskutočniť ďakovný koncert pre priateľov našej...
Celý článek