Vitajte u nás, pozývame Vás!


16.4. o 17h prebehla v OC Tulip vernisáž výstavy poslucháčok ŠPD pod vedením Mgr.Libušky Turicovej. Hudobný vstup predviedli poslucháči hudobného odboru pod vedenīm Mgr.art.,Art.D. Miroslava Hanáčka a Mgr.art.Márii Kosperovej. Barkorka Oravkinová hrala na priečnu flautu, korepetovala Katarína Špániková a Mgr.art.Mária Kosperová.

  
Strom života a plagáty, ako aj všetky grafické materiály navrhuje naša dvorná grafička Mgr.art.Alexandra Pilková.
 
 
GRATULUJEME!!!
 
Eve Miškolciovej za Strieborné pásmo a Jonášovi Geročovi za Zlaté pásmo v Regionálnej klavírnej súťažnej prehliadke 2024 pod vedením Mgr.art.Márie Kosperovej!
 
 
 
 
Vážení žiaci, rodičia a priatelia,
v tomto kalendárnom roku nás čakajú tieto aktivity:
 

 

 

Obe dve akcie sa veľmi podarili, tešíme sa na ďalšie skvelé koncerty a výstavy:
 

GRATULUJEME!!!

Barborke Oravkinovej pod vedením pána učiteľa Miroslava Hanáčka, Tomášovi Ovsiankovi pod vedením pána učiteľa Michala Haľamu a paní učiteľke Márie Kosperovej, ktorá aj korepetovala, zá významné ocenenia na hudobnej súťaži "Čarovná flauta" v Nižnej:
 
 
 
 
Spoločne pracujeme na novom projekte, priebežné výsledky prezentujeme od 15.11. - 15.12.2023 v Obchodnom centre Galéria:
 

Pár fotiek z vernisáže:

Ďakujeme Marko Midžiakovi a p.učiteľovi Lepiešovi za gitarový hudobný vstup a pánovi Búchalovi za videozáznam akcie.

Hudobný odbor zorganizoval koncert 16.11.2023 v koncertnej sále SúZUŠ s fantastickými výkonmi:
 

 

 
Minuloročné aktivity:
 
GRATULUJEME! kapele M-TEENS, p.učiteľovi Lepišovi a Martinovi Mullerovi k získaniu ZLATÉHO pásma a ďalších ocenení na súťaži kapiel Friendly Bandy

Video zostrih priamo zo súťaže Friendly Bandy 2023 TU!

 

 

 

 

 

Skvelá akcia poslucháčov ŠPD(Štúdia pre dospelých) v OC Galéria - Výstava potrvá do konca JÚLA!

 

 

Hudobný vstup na vernisáži výstavy predviedli p.uč.Marián Lepieš a hosť pán uč.Maroš Kramár

 

 

 

 

 

Absolventi oslavovali v OC Tulip a predvádzajú absolventské práce, výstava trvá! Keď půjdete do OC Tulip, nevynechajte návštevu tejto výstavy :-) - v strede naproti T-Mobile...

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeľte sa s nami o zábery zo záverečnej akcie Festivalu SúZUŠ 2023 - Rock-Pop koncert skupiny M-TEENS a ich hostí skupiny Backingtrack z Turčianských Teplíc. Akcia bola spojená s odovzdávaním cien protagonistom skupiny M-TEENS za významné ocenenia v celorepublikových hudobných súťažiach. Gratulujeme protagonistom a rodičom skupiny M-TEENS, managerke skupiny paní Mgr.Miriam Hechelmann a pedagógovi Mgr.art. Mariánovi Lepiešovi! ...a prajeme obom skupinám veľa tvorivej energie a dúfame, že o nich bude v budúcnosti počuť!

 

 

GRATULUJEME  k 2. miestu Barborke Oravkinovej na Rajeckej hudobnej jari a pedagógom Mgr.art. Miroslavovi Hanáčkovi, ArtD., vedúcemu pedagógovi a Mgr.art Márii Kosperovej, DiS.art. za fantastickú korepetíciu!

 

 

Čriepky z festivalu SúZUŠ, ako vždy, fantastické výkony všetkých účinkujúcich a pedagógov! 

 

 

 

Vernisáž VO "Vysnívaná Afrika" v SúZUŠ spojená s hudobným vstupom HO

 

Pozrite na zostrihané videá, ktoré suprovo pripravil pán Búchala:

www.youtube.com/watch?v=FyrtC5jSt24&t=4s

www.youtube.com/watch?v=5rLMhryBr0U&t=224s

 

Kapela M-Teens v štúdiu "TeleRáno" na TV Markíza!

 

 

Gratulujeme skupine M-TEENS a p.učiteľovi M.Lepiešovi za krásne ocenenie na POP-ROCK A JAZZ v Košiciach!

 

 

 

MDD MČ Záturčie, pred ZŠ, vystupenie protagonistov M-TEENS a maľovanie na tvár VO:

 

 

 

Úvodný koncert absolventov HO Festivalu SúZUŠ v Turčianskej galérii spojenej s odmeňovaním žiakov, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v talentových skúškach na stredné a vysoké umelecké školy:

 

 

Výstava VO s pojenej s hudobným vstupom HO na elokovanom pracovisku SZŠ EduKey:

 

 

Výstava vo spojená s hudobným vstupom HO na elokovanom pracovisku SZŠ T.Zanovita:

 

 

 

 

Vernisáž VO "Vysnívaná Afrika" v našej SúZUŠ-ke spojenej s hudobným vstupom HO:

 

 

Kreslenie na chodník pred SúZUŠ-kou:

 

 

MDD ZŠ Tomáša Zanovita - kreslenie na tvár:

 

 

 

Gratulujeme skupine M-TEENS a p.učiteľovi M.Lepiešovi za krásne ocenenie na Kremnickom lase!

 

 
Koncom máji a júni pripravujeme niekoľko zaujímavých akcií:
 

 
Vrcholná akcia tohto školského roku, Festival SúZUŠ:
 
 
Fotky zo skvelej výstavy "Vysnívaná Afrika" v obchodnom centre Galéria v Martine:
 

 
Stále aktuálne:
 

Kalendár aktivít, INFO 2023 na prezretie, stiahnutie či vytlačenie TU! :-)

 
 
 
 
 
Vážení priatelia, podarilo sa nám získať niekoľko diplomov v 21. detskej medzinárodnej výtvarnej súťaži ALWAYS GREEN.ALWAYS BLUE., organizovanou Detským kreatívnym art centrom a galériou v Torúni. Cenu poroty s vecnými odmenami získali: Sabinka Šebíková a Lukáško Kotlár. Diplomy získali: Sáška Móricová, Júlia Horanská, Sáška Behanová, Boris Bystričan, Adam Neboška, Julka Lidáková a za pedagógov Libuša Turicová a Alexandra Pilková. Diplom obdržala aj naša SúZUŠka ako celok. Gratulujeme oceneným! :-) Radi by sme "Dyplomi" slávnostne odovzdali na hudobnom podujatí o rganizovanom našou SúZUŠkou "Prehliadka kapiel" v Kultúrnom dome v Záturčí 21.12.2022. TEŠTE SA, AJ MY SA TEŠÍME! :-)
 
 
 
 
Zostrih z vernisáže výstavy:
 
 
 
Krátky film o našej škole:
 
:-)
 

Krátky záznam Televízie Turiec TVT z otváracej oslavy k 15.výročiu založenia SúZUŠ:
 
a krátky záznam z tej istej oslavy spracovaný pánom Búchalom:
(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB) 
 
 

 

 

Vážení rodičia, priatelia našej školy, ešte stále môžete venovať 2% z vašej dane občianskemu združeniu T+P tvorivý priestor, ktoré je zamerané na materiálne zabezpečenie Súkromnej základnej umeleckej školy. 

V roku 2022 máme v pláne z prijatých 2% z dane prispieť na opravu átria vo vnútorných priestoroch školy, prispieť na ladenie nástrojov, kúpu pomôcok, nástrojov v hudobnom odbore, prispieť na nové pomôcky vo výtvarnom odbore. 

Taktiež ďakujeme za Vašu podporu už v minulých rokoch. 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všetky tlačivá vám poskytneme aj v škole – vo výtvarnom a hudobnom odbore.

 
 
 
 
Prosíme Vás o dodržiavanie štandartných aktuálnych protiepidemiologických opatrení.
Nezabudnite prosím priniesť:
 
 
 

Majte sa pekne a ostaňte zdraví!

 

SLÁVIME 15. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY :-)
PRIEBEŽNE POKRAČUJEME V ÚDRŽBE ŠKOLY:
 
PRÁCE NA ÁTRIU BOLI V TOMTO ROKU UKONČENÉ. JE ZRIADENÝ NOVÝ VSTUP DO ÁTRIA, STAVEBNÁ FIRMA PÁNOV MALINOVCOV UŽ POSTAVILA OHRADY PRE ZÁHRADNÚ ZELEŇ, PODARILO SA AJ VYMENIŤ OKNÁ V HUDOBNEJ SÁLE, PÁNI Z FIRMY MIVEROB BOLI VEĽMI PROFESIONÁLNI, ĎAKUJEME VÁM!
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME PÁNOVI KOSPEROVI ZA DOBROVOĽNÚ POMOC PRI PRÁCACH NA ÁTRIU!
ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC VŠETKÝM DARCOM, VĎAKA KTOREJ SA ÁTRIUM PREBÚDZA ZO SPÁNKU!
ĎAKUJEME PÁNOVI PRIMÁTOROVI MESTA MARTIN, MESTU MARTIN - KOMISII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, MESTU MARTIN - POSLANCOM MČ ZÁTURČIE, NADÁCII KIA SLOVAKIA, NADÁCII VÚB A MNOHÝM ĎALŠÍM DARCOM A PRISPIEVATEĽOM!
 
Ďakujeme pánovi Juristovi a firme Flordeco za výsadbu a krásnu záhradnú úpravu!
 
 
 
Podarilo sa vymeniť takmer všetky okná na južnej fasáde, tešíme sa na príchod zimy, že budú okná tesniť .-)
Ďakujeme firme Q Profil z Nitry za dodávku a firme Miverob za montáž okien.
 
 
 Koncertná sála po výmene okien a výmaľbe:
 
 
V tomto roku bola nutnosťou aj oprava havarijneho stavu strešnej krytiny:
 
 
Pripomeňme si slávnostné otvorenie Kultúrneho domu v Záturčí zo začiatku septembra. Slávnosť organizovali zastupitelia mestskej časti Záturčie pod vedením pána Paed.Dr.Tomáša Zanovita, za prítomnosti pána starostu Prof.MUDr.Jána Danka, CSc. Na slávnosti vystúpili aj naši zástupcovia, paní MgA.Lenka Turčanová, DiS.art za klavírneho doprovodu Mgr.art.Márie Kosperovej, DiS.art. zaspievala  slávnu áriu z "Rusalky" Měsíčku na nebi hlubokém od Antonína Dvořáka a poslucháčky Barbora Oravkinová a Lívia Lepejová pod vedením Mgr.art.Janky Kulkovskej, DiS.art. zahrali na priečne flauty:
 
 
 
A EŠTE NECHÁME K PRIPOMIENKE NIEKOĽKO VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ Z KONCA MINULÉHO šk.ROKU:
 
 

 
 
 
 
 
Krásne zostrihy pripravil pre SúZUŠku pán Búchala, ďakujeme!
 
 
Prezrite si úspech našich hudobníkov:
 
 
 
OTVORENIE ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Vážení rodičia, žiaci, študenti a priatelia školy,
radi by sme pripomenuli veľmi príjemnú akciu zo začiatku školského roku. Dňa 16.9.2020, za účasti primátora a zastupiteľov mesta Martin, poslancov mestskej časti Záturčie, spolupracovníkov na záhrade, rodičov, žiakov a priateľov školy, sme v rámci možností slávnostne otvorili školskú záhradu.
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
https://tvturiec.eu/hlavne-spravy-tvt-18-9-2020/
Krásne zostrihané video pre nás pripravil pán Buchala(štúdio VMB):
https://www.youtube.com/watch?v=0Jf4wFy5-rM

 
FAREBNÁ STENA V ZÁTURČÍ
 
Tí, ktorí bývajú v Záturčí, alebo chodia či jazdia hlavnou ulicou Aurela Stodolu, si určite všimli farebnú stenu na jednom z obchodných objektov, ktorý patrí mestu Martin. Celú akciu podnietili zastupitelia mestskej časti Záturčie a obstarali materiálno-technické pomôcky. 
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
 
 
Postupné zveľaďovanie školskej záhrady - september 2019, terénne úpravy a výsadba trávnika, firma Flordecor:
 
 
 

NEUSTÁLA A PRIEBEŽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA NA ÚPRAVU ŠKOLSKÉHO ÁTRIA ! :-)

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2020 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostriedky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

 

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

 

 

 

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU BUDE ZO ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRIPRAVENÁ 
 
NOVÁ TERASA A ROZŠÍRENÝ ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR PRED VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY!!! :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

INFO 2023

Vážení priatelia, rodičia, študenti, žiaci, pozrite na Kalendár aktivít na tento rok, môžte si ho...
Celý článek