Vitajte u nás, pozývame Vás.

Vážení žiaci, študenti, rodičia,

PUSTILI SME SA DO NOVÉHO PROJEKTU "TVORIVÉ A KREATÍVNE ÁTRIUM PRE DETI", SUPEEER ŽE :-)  

https://www.startlab.sk/projekty/2028-tvorive-a-kreativne-atrium-pre-deti/

 
 

Stále ZOOM-ujeme!

Pokračujeme v projekte "ŠKOLA NA DIAĽKU II" 

Venujte prosím pozornosť aktuálnemu legislatívnemu rámcu výuky - TU rozhodnutie riaditeľky školy - pre zamestnancov, rodičov, študentov a žiakov!

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY A ZÁPIS NA ŠK.ROK 2021/2022 TU KLIKNITE!   :-)

 

OZNAM pre rodičov: 

školné za 2. polrok tohto školského roku bude upravené z dôvodu uzavretia škôl v prezenčnej forme výuky. Už uhradené školné za 2.polrok (napr. pre tých, ktorí uhradili školné za celý školský rok) bude zohľadnené v úhrade školného na 1. polrok v budúcom školskom roku. Bližšie informácie zverejníme po ukončení pandémie. Ďakujeme za Vašu priazeň, s pozdravom SúZUŠ Team.

Súťaž o pôsobivé fotografie Turčianskej záhradky je v plnom prúde, neváhajte sa jej zúčastniť a zašlite nám Vaše fotografie, podrobnosti v zadaní č.9 ...:-)

Rozkliknite si:

ZADANIE 01 - "Cesta zjedeného jablka" 

ZADANIE 02 - "Kopie, množenie, kontúry, prieniky, kompozícia"

ZADANIE 03 - "Koláž"

ZADANIE 04 - "Grafika"

ZADANIE 05 - "Typografia"

ZADANIE 06 - "Hurá, ideme von!"

ZADANIE 07 - "Origami"

ZADANIE 08 - "Pottery lite"

ZADANIE 09 - "Turčianska záhradka"

ZADANIE 10 - "Ruky"

ZADANIE 11 - "Ilustrácia"

ZADANIE 12 - "Ex Libris"

ZADANIE 13 - "Pohyblivé bábky"

ZADANIE 14 - "Anime maker"

ZADANIE 15 - "Diorama"

ZADANIE 16 - "Roláž"

ZADANIE 17 - "Stieranie"

ZADANIE 18 - "Voľné zadanie"

 

Sledujte prosim priebežne tento web.

 

Kontakty na učiteľov:

p.uč. Sáška: suzustodolu@gmail.com

p.uč.Sáška ml.: alexandrapilkova@gmail.com

p.učiteľka Libuška, Helenka, Marcel: suzus.zadania@gmail.com

 

PS: Sľúbené výtvarné pomôcky si môžu žiaci a študenti vyzdvihnúť po dohode v SúZUŠ ;-)

 

Milí žiaci, študenti, rodičia.

Ministerstvo školstva rozhodlo od 12.10.2020 do odvolania prerušit skupinové vyučovanie v ZUŠ-kách. Pripravujeme distančné vyučovanie. Radi by sme vytvorili on-line platformu a pravidelne sa stretávali so žiakmi online. Je to realita súčasných dní a pravdepodobne to k Vám prichádza zo všetkých strán. 
Prosíme Vás o inštaláciu aplikácie "zoom.us" na Vaše digitálne zariadenie (PC, tablet, mobilný telefón). 
 
Odkaz na návod na inštaláciu aplikácie zoom.us:
 
Ďakujeme,
team SúZUŠ
 
 

Rozhodnutie riaditeľky školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods.8 zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon„) s účinnosťou od 12.októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Na základe rozhodnutia  ministra  školstva SR Branislava Grohlinga zriaďovateľka školy Mgr.Alexandra Pilková a riaditeľka školy Mgr.Libuša Turicová  prijali nasledovné opatrenie:

do odvolania mimoriadne  prerušuje  skupinové vyučovanie v súkromnej základnej škole A.Stodolu v Martine a jej elokovaných pracoviskách.

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo  dňa 11.októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť riziko prenosu tohto ochorenia.

V záujme zachovania výchovy a vzdelávania sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít podľa § 32 školského zákona a budú sa uskutočňovať dištančne.

Mgr.Libuša Turicová, riaditeľka

 

 
OTVORENIE ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Vážený rodičia, žiaci, študenti a priatelia školy,
radi by sme pripomenuli veľmi príjemnú akciu zo začiatku školského roku. Dňa 16.9.2020, za účasti primátora a zastupiteľov mesta Martin, poslancov mestskej časti Záturčie, spolupracovníkov na záhrade, rodičov, žiakov a priateľov školy, sme v rámci možností slávnostne otvorili školskú záhradu.
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
https://tvturiec.eu/hlavne-spravy-tvt-18-9-2020/
Krásne zostrihané video pre nás pripravil pán Buchala(štúdio VMB):
https://www.youtube.com/watch?v=0Jf4wFy5-rM

 
FAREBNÁ STENA V ZÁTURČÍ
 
Tí, ktorí bývajú v Záturčí, alebo chodia či jazdia hlavnou ulicou Aurela Stodolu, si určite všimli farebnú stenu na jednom z obchodných objektov, ktorý patrí mestu Martin. Celú akciu podnietili zastupitelia mestskej časti Záturčie a obstarali materiálno-technické pomôcky. 
 
Podeľte sa s nami o fotografie a TV reportáž, ktorú natočila TVT:
 
 
 
 
Postupné zveľaďovanie školskej záhrady - september 2019, terénne úpravy a výsadba trávnika, firma Flordecor:
 
 
 

NEUSTÁLA A PRIEBEŽNÁ VEREJNÁ ZBIERKA NA ZÁHRADU ! :-)

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2020 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru v záhrade pred Zuškou, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostriedky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 
 
Doposiaľ získaná pomoc a finančné prostriedky boli použité na demontáž starej, zhotovenie novej terasy, rozšírenie manipulačného priestoru pred vchodom do školy, úprava predzáhrady pred školou a pri plote výsadbu nových drevín a kríkov ;-)
 
 
 

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

 

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

 

 

 

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU BUDE ZO ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRIPRAVENÁ 
 
NOVÁ TERASA A ROZŠÍRENÝ ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR PRED VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY!!! :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

ŠKOLA NA DIAĽKU

Milí žiaci, priatelia školy, dovoľte nám predstaviť plán projektu "školy na diaľku", do ktorého...
Celý článek