Vitajte u nás! Pozývame Vás!!!

VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2018-2019

Obchodné centrum Tulip a Súkromná základná umelecká škola v Záturčí si pre vás pripravili projekt pod názvom „Hudobné popoludnia pri káve“.

Približne každú druhú sobotu o 16:00 vám v priestoroch Tulip centra Martin spríjemnia poobedie mladí umelci pod vedením svojich učiteľov. Vo vašich obľúbených kaviarňach si tak budete môcť vypočuť viacero hudobných nástrojov v kombinácii rôznych žánrov. Každé jedno vystúpenie bude neformálne a originálne. O názve kaviarne, kde bude prebiehať vystúpenie, bude Tulip informovať každý týždeň na svojom facebook profile a web stránke.

Termíny vystúpení:

Sobota o 16:00; dátumy:

22.9.; 6.10.; 20.10.; 10.11.; 24.11.; 8.12.

Príďte si spríjemniť popoludnie do Tulip centra Martin.

 

VEREJNÁ ZBIERKA NA ZÁHRADU ! :-)

 
Radi by sem Vás informovali, že od 4.apríla 2018 do 15.marca 2019 je naše občianske združenie T+P zapísane do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2018-009073 na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja vzdelania a podpory práce s deťmi, vydané Ministerstvom vnútra SR.
 
Prosíme Vás o finančný príspevok hlavne na vytvorenie exteriérovej galérie a koncertného priestoru v záhrade pred Zuškou, ktorý by sme chceli sprístupniť žiakom, študentom, rodičom a priateľom našej školy:-)
Prostriedky je možné zasielať na bankový účet č.: SK32 0200 0000 0039 1866 7451
 
Srdečne a vopred ĎAKUJEME! 
 
 
 
Doposiaľ získaná pomoc a finančné prostriedky boli použité na demontáž starej, zhotovenie novej terasy a rozšírenie manipulačného priestoru pred vchodom do školy ;-)
 
 
 

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2018

 

II.ročník Letnej výtvarnej školy (2.-6.7.2018) sa realizoval v rámci letných aktivít školy v spolupráci so SNM v Martine – Skanzenom v Jahodníckych hájoch v nádhernom prostredí obklopenom históriou, ľudovou architektúrou. V inšpirujúcom prostredí 52 účastníkov podujatia, pod vedením 6 lektorov, získalo cenné skúsenosti v praktickej výtvarnej činnosti, v netradičnom kultúrno - historickom prostredí, ktoré ich nenásilne vtiahlo do celkom iného sveta, sveta a spôsobu života našich predkov, tradícií, remesiel. V neposlednom rade bolo podujatie podnecujúce k podvedomému hľadaniu vzťahu a láske k ľudu našej krajiny a jeho histórii.

         Konkrétny cieľ „štúdijná kresba a maľba v plenéri – krajina a človek v ľudovej architektúre bol obsahovo tematicky a motivačne naplnený projektom: Potulky po minulosti našich predkov, hrami na lúke, exkurziou po celom prostredí Skanzenu“. Na záver tohto úspešného podujatia bola realizovaná výstava za účasti rodičov a priateľov v exteriéri. Kolekciu  si pripravil každý účastník v spolupráci so svojimi lektormi. Deti boli úžasné, bolo zážitkom pozorovať ich, ako im záleží na prezentácii svojej výtvarnej práce. V prílohe Vám predkladáme materiály a fotografie z našej Letnej výtvarnej školy, ukážky z výstavy, ktorá je inštalovaná v galérii našej Súkromnej základnej umeleckej školy, prezentáciu ponúkame aj Slovenskému národnému múzeu v Martine. Projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine- múzeom slovenskej dediny, tento raz bol spolufinancovaný mestom Martin.

         Úprimne ďakujeme mestu Martin, komisii školstva kultúry za výraznú finančnú podporuďakujeme p.Maťovčíkovi, p.Benkovi  za pomoc pri stravovaní a občerstvení účastníkov, p.Ďurdíkovej za exkurziu, p.Lankovej za pomoc s učebnými pomôckami a vyčlenení priestoru. Ďakujeme lektorom, ktorí sa intenzívne celý týždeň venovali účastníkov tak, aby  sa Letná výtvarná škola II.zapísala nezmazateľne do ich povedomia. Ďakujeme rodičom. V propagačných materiáloch, na webe bol uvedený text: „Na projekt bola poskytnutá dotácia mesta Martin“.

 
 

 

Naša SúZUŠ ponúka  systematické základné umelecko-estetické vzdelávanie deťom, mladým ľuďom a dospelým, má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva  nášho mesta  v troch štúdijných  odboroch: v odboroch výtvarnej tvorby a výchovy, dramatickej tvorby a výchovy, v odbore hudobnom tak, aby rozvíjali svoje umelecké predpoklady, prežívali svoj voľný čas  zmysluplne. Umenie a  vzdelávanie na pôde  našej školy je aj tým,  čo vytvára silný protidrogový blok.

Pre deti, žiakov, študentov, dospelých  školy chceme zodpovedne, v zmysle rešpektovania  individuality  a slobody jednotlivca, alternatívne, kvalitne, poskytovať len to najlepšie, s tímom vzdelaných, aktívnych pedagógov.

Zostrihy z akcií SúZUŠ:

10.výročie založenia SúZUŠ

(zdroj: TVT)

https://www.youtube.com/watch?v=w5PZgrPiHVw&feature=youtu.be

CÍNOVÁ SVATBA - výstava a koncert k 10.výročiu založenia SúZUŠ

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

https://www.youtube.com/watch?v=AkeEmjZBLMQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jZjkHVExvzE&feature=youtu.be

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

www.youtube.com/watch?v=xizyWVmI_cI&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=An7991xZPgY&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=wlmShtfASBQ&feature=youtu.be

 

Predávanie ocenení žiakom SúZUŠ

(zdroj: TVT)

www.youtube.com/watch?v=VVyqsoS4fgc&feature=youtu.be

 

Ukážka z divadelného predstavenia RYSAVÁ JALOVICA, ktoré získalo v rámci Slovenska niekoľko významných ocenení.

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval Miloslav Búchala - štúdio VMB)

 https://www.youtube.com/watch?v=wkXzLxxOH_I&feature=em-upload_owner 

 

Záznam z divadelného predstavenia v divadelnej sále SúZUŠ "Rozprávky pre neposlušné deti", ktoré v podaní žiakov LDO na krajskej prehliadke detskej tvorivosti "Detský divadelný medveď 2015" v Žiline, získalo 2. miesto!

Účinkujú žiaci LDO pri SuZUŠ A.stodolu

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

Záznam divadelného predstavenia (zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval MT)

https://www.youtube.com/watch?v=gPVvbWhj34A

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKU BUDE ZO ZÍSKANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRIPRAVENÁ 
 
NOVÁ TERASA A ROZŠÍRENÝ ZHROMAŽĎOVACÍ PRIESTOR PRED VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY!!! :-)

 

Novinky

ABSOLVENTI 2018

Vážení rodičia, učitelia, žiaci a študenti. Vo štvrtok 7.6.2017 sme v našej hudobnej sále odovzdali...
Celý článek