Kontakt

Mgr. Alexandra Pilková, zriaďovateľka a riaditeľka školy,  +421 918 393 177

Mgr.A.Mgr.Marcel Turic, zástupca riaditeľky školy, +421 910 119 733

SÚZUŠ Martin – Záturčie
Aurela Stodolu 60
036 01 Martin
Slovenská Republika
suzus@zoznam.sk

 

Kontaktujte nás