Kontakt

Mgr. Libuša Turicová, riaditeľka, +421 915 340 135
Mgr. Alexandra Pilková, zriaďovateľka,  +421 918 393 177

SÚZUŠ Martin – Záturčie
Aurela Stodolu 60
036 01 Martin
Slovenská Republika
suzus@zoznam.sk

 

Kontaktujte nás