Dokumenty

Vážení rodičia,
dovoľte nám uviesť odkaz na webovú platformu IZUŠ, v ktorej je možné podať prihlášku elektronicky. Údaje na prihláške sa nám objavia priamo v aplikácii IZUŠ, s ktorou denne pracujeme a aktualizjeme ju:
 
Prípadne je možné dokumenty vytlačiť, vyplniť a doručiť na riaditeľsktvo školy:

Rozhodnutie riaditeľky školy o ptíspevku na úhradu nákladov 2019