Občianske združenie T+P tvorivý priestor

 
Vážení rodičia.
Dňa 17.09.2012 bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované naše občianske združenie T+P tvorivý priestor (IČO: 42224420) pri Súkromnej základnej umeleckej škole Ul.Aurela Stodolu Martin. Ciele a činnosť združenia bude zameraná na žiakov našej školy v zmysle plánovaných aktivít v kalendári 2017/2018, najmä exkurzie žiakov, tvorivé dielne, koncertné vystúpenia, výstavy a medzinárodné aktivity. Prosíme Vás preto o dobrovoľný príspevok na číslo účtu VÚB:
SK17 0200 0000 0030 9866 7551
pozn.: zákonom uvoľnené 2% dane z príjmu, je k tomuto účelu možné posielať od roku 2014.
Veríme, že aj Vašou podporou prispejete k vysokoprofesionálnym úspechom Vašich detí.
 
Predbežnú správu o financiách, z ktorých bola hradená úprava školskej záhrady: