Občianske združenie T+P tvorivý priestor

Vážení rodičia.
Dňa 17.09.2012 bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované naše občianske združenie T+P tvorivý priestor (IČO: 42224420) pri Súkromnej základnej umeleckej škole Ul.Aurela Stodolu Martin. Ciele a činnosť združenia bude zameraná na žiakov našej školy v zmysle plánovaných aktivít v kalendári 2017/2018, najmä exkurzie žiakov, tvorivé dielne, koncertné vystúpenia, výstavy a medzinárodné aktivity. Prosíme Vás preto o dobrovoľný príspevok na číslo účtu VÚB:
SK17 0200 0000 0030 9866 7551
pozn.: zákonom uvoľnené 2% dane z príjmu, je k tomuto účelu možné posielať od roku 2014.
Veríme, že aj Vašou podporou prispejete k vysokoprofesionálnym úspechom Vašich detí.

Prosíme Vás o darovanie 2% z Vašej dane


Občianske združenie T+P 2% dane
Vzor pre vyplnenie daňového priznania FO typ A
Vzor pre vyplnenie daňového priznania PO
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie_2 perc

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň a darovanie 2% z Vašich daní!

 

 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org