Občianske združenie T+P tvorivý priestor

Vážení rodičia.
Dňa 17.09.2012 bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované naše občianske združenie T+P tvorivý priestor (IČO: 42224420) pri Súkromnej základnej umeleckej škole Ul.Aurela Stodolu Martin. Ciele a činnosť združenia bude zameraná na žiakov našej školy v zmysle plánovaných aktivít v kalendári 2017/2018, najmä exkurzie žiakov, tvorivé dielne, koncertné vystúpenia, výstavy a medzinárodné aktivity. Prosíme Vás preto o dobrovoľný príspevok na číslo účtu VÚB:
SK17 0200 0000 0030 9866 7551
pozn.: zákonom uvoľnené 2% dane z príjmu, je k tomuto účelu možné posielať od roku 2014.
Veríme, že aj Vašou podporou prispejete k vysokoprofesionálnym úspechom Vašich detí.

Prosíme Vás o darovanie 2% z Vašej dane


Občianske združenie T+P 2% dane
Vzor pre vyplnenie daňového priznania FO typ A
Vzor pre vyplnenie daňového priznania PO
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie_2 perc

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň a darovanie 2% z Vašich daní!