Filozofia a vízia školy

Od septembra 2006  sa píše nová história Súkromnej základnej umeleckej školy na Ul. A. Stodolu v Martine, ktorá bola k tomuto termínu zaradená do siete škôl Slovenskej republiky. Aj v prostredí mestského sídliska  sa tak poskytol priestor vytvoriť dôstojný stánok pre  umelecko-estetické vzdelávanie našich detí, ktoré majú o tento typ vzdelávania veľký záujem.

Súkromná základná umelecká škola  je koncepčne a cieľovo orientovaná na efektívne fungujúcu školu s funkčným, vzdelaným a skúseným menežmentom. Výsledkom je  multiplikácia skúseností v pedagogickej,  odbornej, riadiacej práci.

Zásadným východiskom našej práce je preberanie zodpovednosti za umelecko-estetické vzdelávanie detí, študentov, na našej škole,  ktorá je výsledkom humanizácie nášho umeleckého školstva v demokratických podmienkach. Zodpovednosť predpokladá,ako ukazujú skúsenosti z dlhoročnej práce menežmentu školy  presunutie kompetencií na školu. Participuje vo svojej kompetencii riešenie problémov pracovno-právnych, pedagogických, ekonomických, aktívne, iniciatívne, tvorivo, samostatne v zmysle platnej legislatívy.  V našej vízii je samostatnosť a samosprávnosť školy princípom paradigmy nadväzujúcej na rozvoj umeleckého školstva u nás, lebo bez tvorivosti, invencie, pohotovosti, inteligencie, bez vhodných podmienok presadzovania sa v praxi, nemožno si ani našu školu, jej perspektívu, predstaviť. Naša škola vychádza z teoretických a praktických skúseností  vedenia školy,  s prihliadnutím  na  špecifické podmienky školy, jej jedinečnosť, jej filozofiu, stratégiu, originálnosť, tvár, kultúru.

Vitajte u nás! Pozývame Vás!!!