Naši sponzori

Vážení priatelia našej SúZUŠ!
Dovoľte nám predstaviť najvýznamnejších spriaznencov, sponzorov a darcov, ktorí v rôznych mierach a pri rôznych príležitostiach pomohli realizovať školské akcie či výtvory poslucháčov všetkých odborov. Bez nich by sa veľa vecí nedala realizovať. SRDEČNÁ VĎAKA! 
Predovšetkým mestu Martin, https://martin.sk/
zastupiteľom mestskej časti Martin-Záturčie, 
nadácii EPH, https://nadaciaeph.sk/o-nadacii/, kde nám veľmi významnú dotáciu získala paní Dlábiková, v rokoch 2018, 2019,
rodine Lúčanskej, ktorá darovala škole veľmi významné finančné prostriedky na výmenu časti okien v hlavnej budove,
poslucháčkam ŠPD, ktoré získali finančné prostriedky pre realizáciu záhrady,
nadácii KIA Slovensko https://www.nadaciakia.sk/,
a mnohým ďalším darcom a sponzorom... 
 

Priekopská 1967/1, 038 61 Martin, https://cs-cz.facebook.com/pivovarmartins/

 
 
 
 
Nadácie EPH        Cukrová 14     Bratislava 81108                www.nadaciaeph.sk
 
 
 
FORK, s.r.o.        Pribinova 274/4     Martin 036 01                www.fork.sk
 
 
 
CAFE GALLERY     Daxnerova 2         Martin 036 01           www.gallerycafe.sk
 
 
 
MUDr. Jana Zajacová , všeobecná lekárka   Arela Stodolu 28   Martin 036 01
 
 
FaxCopy a.s., námestie S.H.Vajanského 2, Martin 036 01, www.faxcopy.sk
DS Smith Turpak Obaly a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, www.dssmith.com 
 
NEOPRINT PLUS, s. r. o., Za mostom 2, 038 61 Vrútky, www.neoprintplus.sk