Naši sponzori

Vážený priatelia našej SúZUŠ!
Dovoľte nám predstaviť najvýznamnejších spriaznencov, sponzorov a darcov, ktorí v rôznych mierach a pri rôznych príležitostiach pomohli realizovať školské akcie či výtvory poslucháčov všetkých odborov. Bez nich by sa veľa vecí nedala realizovať. SRDEČNÁ VĎAKA! 
 
 
 
FORK, s.r.o.        Pribinova 274/4     Martin 036 01                www.fork.sk
 
 
 
CAFE GALLERY     Daxnerova 2         Martin 036 01           www.gallerycafe.sk
 
 
 
MUDr. Jana Zajacová , všeobecná lekárka   Arela Stodolu 28   Martin 036 01
 
 
FaxCopy a.s., námestie S.H.Vajanského 2, Martin 036 01, www.faxcopy.sk
DS Smith Turpak Obaly a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, www.dssmith.com 
 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org