Naši sponzori

Vážený priatelia našej SúZUŠ!
Dovoľte nám predstaviť najvýznamnejších spriaznencov, sponzorov a darcov, ktorí v rôznych mierach a pri rôznych príležitostiach pomohli realizovať školské akcie či výtvory poslucháčov všetkých odborov. Bez nich by sa veľa vecí nedala realizovať. SRDEČNÁ VĎAKA! 
 
 
 
FORK, s.r.o.        Pribinova 274/4     Martin 036 01                www.fork.sk
 
 
 
CAFE GALLERY     Daxnerova 2         Martin 036 01           www.gallerycafe.sk
 
 
 
MUDr. Jana Zajacová , všeobecná lekárka   Arela Stodolu 28   Martin 036 01
 
 
FaxCopy a.s., námestie S.H.Vajanského 2, Martin 036 01, www.faxcopy.sk
DS Smith Turpak Obaly a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, www.dssmith.com