ÚSPECH V SÚŤAŽI Smižianska gitara 2021

Gitaristov v napredovaní neodradilo ani obdobie dištančného vzdelávania. Žiaci sa úspešne zúčastnili druhého ročníka celoslovenskej súťaže Smižianska gitara 2021, ktorá prebiehala online formou. Napriek ťažkej situácii sme našich žiakov udržali v kondícii aby mohli podať čo najlepšie výkony o čom svedčia výsledky zo súťaže. Súťaže sa zúčastnilo vyše 90 žiakov z celého Slovenska. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: Lukáš Vojtas sa vo svojej vekovej kategórii I.C umiestnil v zlatom pásme, Viktória Vojtasová sa vo svojej kategórii I.B umiestnila  v striebornom pásme a Tomáš Čičerín sa umiestnil v kategórii II.A v striebornom pásme. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty - Mgr. art. Jozef Haluza Členovia – Mgr. art. Miloš Slobodník – Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD.

Viktoria Vojtasova:
https://youtu.be/XvQ4F2doAEg

Lukas Vojtas
https://youtu.be/Adho4Duc1F8

Tomas Cicerin:
https://youtu.be/NFnd-VAkDZ4

LA GUITAROMANIE:
https://www.youtube.com/channel/UCs7BaSUsdQ0ZA4_21xSmNcw