ŠKOLSKÉ ZADANIE 03 - 3D MODELY ZO SKTECHUPU

VÁŽENÍ :-)

ZVEREJŇUJEME ĎALŠIE, VEĽMI VEĽMI ZAUJÍMAVÉ A PÚTAVÉ ZADANIE. Týka sa 3d modelov v SketchUpe, ktoré pre Vás pripravil pán učiteľ Bóna. Postup kde a ako stiahnúť program SketchUp a niekoľko ukážok 3d modelov tiež. SUPER!, že?...:-)

Najprv si stiahnite podklady :

Link na stiahnutie programu je (zelené políčko „Download Now“)

https://www.oldversion.com/windows/google-sketchup-7-0-10247

Google SketchUp návod.docx (1,1 MB)

Spuštění instalace SketchUp v7 freeware.docx (408,2 kB)

 

1: súbor GoogleSketchUpWEN_v7.0.10247 uložte na disk PC, po kliknutí na súbor sa spustí inštalácia. Postupujte podľa pokynov v súbore „Spuštení instalace SketchUp v7  freeware“(Next, klik na okienko „I accept...“, Next, Instal, Finish) a spustiť súborom  SketchUp.exe

2: v programe som vytvoril pre žiakov súbor 3D_SuZUS.skp , súbor slúži ako základ pre 3D_vizualizáciu. Po prekopírovaní súboru do svojho pracovného adresára, napr. 3D_vizualizácia a po spustení programu SketchUp si ho otvoríme tak, že na hornej lište klikneme na File/Súbor, vyberieme ponuku Open.../Otvoriť a potom v okienku Kde hľadať nájdeme cestu k súboru 3D_SuZUS.skp , klikneme naň – objaví sa v okienku Názov súboru a potom klikneme na Otvoriť.

Teraz už môžeme začať používať ponuku panela nástrojov.  Pre  farebné riešenie 3D objektu budeme potrebovať hlavne nástroje Paint Bucket/Plechovka farby a Orbit/ Krúženie (keď kurzorom prejdeme na obrázok nástroja – objaví sa jeho názov). Pre rýchle zorientovanie sa v ponuke panela nástrojov je vhodné zvoliť v hornej lište ponuku Window/ Okno a po jej odkliknutí zvoliť ponuku Instructor/Inštruktor – objaví sa okno v ktorom po kliknutí na obrázok panela nástrojov v okne prebehne ilustrácia funkcie daného nástroja – vyskúšajte.

Po kliknutí na obrázok Plechovka farby sa objaví ponuka Materials/ Materiály – v okienku po kliknutí na trojuholníček môžeme voliť z ponuky: farby, murivo, drevo , kovy, textílie, ... na výplň plôch 3D_objektu. Nástroj Krúženie používame na obchádzanie a dotvárane objektu z rôznych strán. Postupne vyskúšajte aj ďalšie funkcie ako: priblíženie, vzdialenie, presúvanie, ... Hotové 3D_vizualizácie si ukladajte pre prípadné ďalšie úpravy do pracovného adresára cez ponuku Save A Copy As.../Súbor - uložiť ako ... z názvom napr. 3D_obr1 ... ,  pôvodný súbor 3D_SuZUS.skp si ponechajte na ďalšie vizualizácie. Rôzne pohľady na 3D_modely si môžete exportovať ako bežné obrázky pomocou funkcie File/Export/2D Graphic.  Ak sa pri práci v programe pomýlite môžete sa vrátiť o krok späť použitím kláves Ctrl+z

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac použite súbor „Google SketchUp návod“

 

3: v prílohe prikladám ďalšie námety pre prácu v programe SketchUp:

3D model konštruktivistického objektu

Kontrarelief

Kozmická loď

Môj dom

Návrh parku

Relief v tvare minimalistickej mriežky

Stereometrický architektonický objekt

Ulica, námestie

Veža

Iluzívny priestorový model labyrintu

 

PS: určite nám pošlite obrázky Vašich 3D_modelov na mail:  suzus.zadania@gmail.com 

S pozdravom

Mgr. Ján Bóna