ZÁVEREČNÉ ŽIACKE KONCERTY

Srdečne Vás pozývame na záverečné absolventské koncerty žiakov hudobného odboru. Koncerty sa uskutočnia 31.mája o 17:00 a 17.júna tiež o 17:00. Tešíme sa :-)