ŠKOLSKÉ ZADANIE 01 - 3D MODEL SúZUŠ

 

Výkresy stiahnete jednoducho tak, že kliknete na obrázky pravým tlačítkom myši a uložíte si ich na disk vo svojom počítači ;-)

Návod na zostavenie modelu - fotostory: 

Kontaktný email pre zadania: suzus.zadania@gmail.com