ŠKOLA NA DIAĽKU

Milí žiaci, priatelia školy, dovoľte nám predstaviť plán projektu "školy na diaľku", do ktorého budú prispievať učitelia SúZUŠ ;-)

Kontaktný email na zadania:  suzus.zadania@gmail.com