RYSAVÁ JALOVICA PREMIÉRA V SúZUŠ a 1.miesto v Detskom divadelnom medveďovi

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie hry Martina Kukučína s úpravou Bibiany Tarasovičovej "RYSAVÁ JALOVICA", 25.apríla 2016 o 18:30 v koncertnej a divadelnej sále školy, jej premiéru v SúZUŠ.

Účinkuje divadelný súbor KĽÚČIK - žiaci 2.-3. ročníka SúZUŠ A.Stodolu - Literárno-dramatického odboru.

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

Hrajú: Andrej Bánovčín, Diana Dikošová, Klára Vyletelová, Katarína Senčáková,
Liliana Kováčová, Terezka Račayová, Terezka Jančiová, Rebeka Bartoneková

Divadelný súbor Kľúčik už získal divadelnou hrou RYSAVÁ JALOVICA 1.miesto na krajskej postupovej súťaži a prehliadke detskej tvorivosti "DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ 2016" v Žiline.

SRDEČNĚ IM BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY :-)!

S radosťou Vám oznamujeme, že divadelná hra získala ďalšie významné ocenenia:

1.miesto v celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti: "Dielo Tvojich rúk" - Topoľčany 2016

2.miesto v celoslovenskej postupovej prehliadke tvorby detských divadelných súborov "ZLATÁ PRIADKA" - Šaľa 2016

Srdečne gratulujeme!!!

 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org