Letná Výtvarná škola 2019

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2019

 

III.ročník Letnej výtvarnej školy (1.-5.7.2019) sa opäť realizoval v rámci letných aktivít školy v spolupráci so SNM v Martine – Skanzenom v Jahodníckych hájoch v nádhernom prostredí obklopenom históriou, ľudovou architektúrou. V inšpirujúcom prostredí 40 účastníkov podujatia, pod vedením 6 lektorov, získalo cenné skúsenosti v praktickej výtvarnej činnosti, v netradičnom kultúrno - historickom prostredí, ktoré ich nenásilne vtiahlo do celkom iného sveta, sveta a spôsobu života našich predkov, tradícií, remesiel. Podujatie podnietilo vzťahu a lásku k ľudu našej krajiny a jeho histórii.

         Konkrétny cieľ „štúdijná kresba a maľba v plenéri – krajina a človek v ľudovej architektúre". Výstava výtvarných prác bude vystavená aj v priestoroch SúZUŠ v úvode školského roka. Deti boli úžasné, bolo zážitkom pozorovať ich, ako im záleží na prezentácii svojej výtvarnej práce pri naplňovaní vytýčeného cieľa, zvládnuť riešenie zadávaných výtvarných problémov. 

         Úprimne ďakujeme mestu Martin, komisii školstva kultúry za finančnú podporu, ďakujeme p.Maťovčíkovi, p.Bražinovi - reštaurácii U Jakuba v Martine, za pomoc pri stravovaní a občerstvení účastníkov, p.Lankovej a p.Kadlecovej za pomoc s učebnými pomôckami a vyčlenení priestoru. Ďakujeme lektorom, ktorí sa intenzívne celý týždeň venovali účastníkom tak, aby  sa Letná výtvarná škola III. zapísala nezmazateľne do ich povedomia. Ďakujeme rodičom. 

Na projekt bola poskytnutá dotácia Mesta Martin.