Jeseň v Turci - vernisáž

V podvečerných hodinách predvianočného  utorka, 20.decembra 2016, sa konala vernisáž výstavy prác „dospeláčok“ – študentiek SúZUŠ Martin-Záturčie, pod vedením Libušky Turicovej.

 

Už niekoľko rokov sa stretávame v úzkom kruhu nadšencov výtvarného umenia, každá so svojimi rô
znymi pracovnými a rodinnými povinnosťami, radosťami a strasťami, no všetky rovnako radi si najdeme čas, ba dokonca ostatné ide často bokom, aby sme sa mohli dostaviť do našej učebne v Záturčí, kde v pokojnej atmosfére, niekedy pri reprodukovanej hudbe, niekedy pri káve alebo čaji, obklopené nádhernými prácami detí a iných tvorby chtivých poslucháčov školy, si duševne oddýchneme, psychicky pookrejeme a zdokonaľujeme naše výtvarné techniky a zručnosti.

Sme vdačné za takúto možnosť sebarealizácie a tešíme sa na ďalšie spoločne chvíle.

Kedže je čas Vianoc, čas stíšenia a rekapitulácie, aj my sme v galerijnej kaviarni trošku pospomínali na čas stráveny spolu, na rýchlosť bytia a nezvratnost stáleho plynutia času....

Rozlúčili sme sa s nádejou, že v Novom roku sa opať uvidíme, nadviažeme na staré dobré zvyky a rituály a hoci „o rok staršie“, rovnako nadšene budeme pokračovat v štúdijnom procese.

Ďakujeme naŠemu „nestorovi“, Libuške, za snahu a trpezlivost, ľudský prístup a energiu, ktorej sa nam dostáva a prajeme jej, nech v zdraví a pokoji vstúpi do Nového roka 2017 s rovnako širokym úsmevom a kľudom, ako to ona vie....

Ďakujeme!

/aj za milé darčekové taštičky a poznámkový blok s lepkami, ktorý sa v tomto rýchlom svete hodí na poznámky, na čo netreba zabudnúť..../:)

jej „dospeláčky“...