"Človek a zviera"

Výber  z prípravy výstavy a vernisáže projektu "Človek a zviera"

Dňa 15.03.2016 o 17.00.hod v malej galérii - Zdravotnom stredisku MUDr.J.Zajacovej, bola otvorená výstava výtvarných prác, venovaná projektu "Človek a zviera", tematicky venovaná koňom.
Vystavujú študenti školy a ŠPD pod vedením Mgr.L.Turicovej, Mgr.A.Pilkovej a Mgr.A.M.Turica:
B.Rizmanová, D.Fundárková, M.Šuchová, J.Pramuková, J.Vaváková, O.Lofflerová,
A. Letková, K.Hjadlovská, B.Šalyová, M.Fojtík, A.Černek, A.Uríčková a E.Parižková.