"Človek a zviera"

Výber  z prípravy výstavy a vernisáže projektu "Človek a zviera"

Dňa 15.03.2016 o 17.00.hod v malej galérii - Zdravotnom stredisku MUDr.J.Zajacovej, bola otvorená výstava výtvarných prác, venovaná projektu "Človek a zviera", tematicky venovaná koňom.
Vystavujú študenti školy a ŠPD pod vedením Mgr.L.Turicovej, Mgr.A.Pilkovej a Mgr.A.M.Turica:
B.Rizmanová, D.Fundárková, M.Šuchová, J.Pramuková, J.Vaváková, O.Lofflerová,
A. Letková, K.Hjadlovská, B.Šalyová, M.Fojtík, A.Černek, A.Uríčková a E.Parižková.
 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org