Výstava v GALIMEXE

Vážený priatelia,

spoločnosť GALIMEX s.r.o., v januári 2016 slávnostne otvorila nový showroom Škoda Auto v Priekope. Tejto významnej udalosti sa mala možnosť zúčastniť aj naša škola. Výtvarné práce našich študentov tematicky doplnili expozíciu showroomu. V spolupráci so spoločnosťou Galimex s.r.o. sme naviazali významnú spoluprácu v rámci tohtoročného výtvarného projektu "Automobil", ktorý sa v týchto dňoch prezentuje v priestoroch našej školy.

Dovoľte nám uviesť odkaz na facebookovú stránku spoločnosti Galimex s.r.o. s niekoľkými fotografiami vystavených výtvarných diel.

:-)

www.facebook.com/Galimex-sro-224471624304922/photos/?tab=album&album_id=979879215430822

 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org