POSEDENIA PRI KÁVE V TULIPE

Obchodné centrum Tulip v Martine a Súkromná základná umelecká škola v Záturčí si pre vás pripravili projekt pod názvom „Hudobné popoludnia pri káve“.

Vo vašich obľúbených kaviarňach ste si mohli vypočuť viacero hudobných nástrojov v kombinácii rôznych žánrov. Každé jedno vystúpenie bolo neformálne a originálne. O názve kaviarne, kde bude prebiehať vystúpenie, bude Tulip informovať každý týždeň na svojom facebook profile a web stránke. Celkovo bolo uskutočnenýh 6 koncertov. Ohlas bol jednoznačne pozitívny. ´dakujeme protagonistom, ktorí reprezentovali našu školu za krásne okamihy pri hudbe a dúfajme, do budćna, aj založenie príjemnej tradície :-)