Letná výtvarná škola

 

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2017

Tento rok sme pripravili pre malých výtvarníkov letnú výtvarnú školu v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy Aurela Stodolu v  Martine – Záturčí, v dvoch turnusoch. 

Program bol zameraný na spoznávanie nášho regiónu v Záturčí, jeho výtvarné spracovanie očami detí v kresbe a maľbe a kreatívne výtvarné a designové činnosti a hry. Kreslili sme a maľovali v okolí školy, výtvarne tvorili, venovali sa zážitkovej a monumentálnej maľbe, návrhom a výrobe  výtvarných objektov a makiet domčekov z kartónu, ktoré sme si vyzdobili a hrali sa v nich, na konci turnusu sme pripravili pre rodičov vernisáž :-)

 

 

 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org