ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA

Absolventi I., II. stupňa a primárneho štúdia, Vás pozývajů na vernisáž výtvarných prác spojených s odovzdávaním absolventských vysvedčení, 10.júna 2016 v koncertnej sále SúZUŠ A.Stodolu v Záturčí.

Pokyny pre absolventov:

1. Inštalovanie orezentácií do 9.júna 2016 

2. Príprava občerstvenia 10.júna 2016 o 16:00

3. Nácvik nástupu absolventov 10.júna 2016

Autorka grafiky v pozadí textu pozvánky: Anna Huňorová