ZADANIE 18

VOĽN0 ZADANIE (voľná téma)
 
Toto zadanie sme koncipovali ako voľné, otvorenie zadanie, ktoré si žiaci sami vyberú, alebo ho zadáva každý učiteľ individuálne žiakom podľa dohody.
 
Dobré že :-)
 
Váš SúZUŠ Team