Záverečná výstava výtvarného odboru 2016

Srdečne Vás pozývame na záverečnú výstavu žiakov výtvarného odboru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.6.2016 o 16:30 v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu v Záturčí.

:-)

Zhliadnite video z odovzdávania záverečných vysvedčení absolventom VO 2016:

(zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracovalo vmb)

https://www.youtube.com/watch?v=gNPbno3vD4U&feature=youtu.be

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org