Prosíme Vás o darovanie 2% z Vašej dane

Prosíme Vás o darovanie 2% z Vašej dane

Občianske združenie T+P Tvorivý priestor, Ul.Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin, pri Súkromnej základnej umeleckej škole Ul. A. Stodolu 6
 
Prosíme Vás o darovanie 2% z Vašej dane. 
 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org