Ocenenie školy a našich študentov vo výtvarnej súťaži Bohúňova paleta.

SúZUŠ Aurela Stodolu získala v VIII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne Pamätný list a DIPLOMY – Čestné uznania, za počítačovú grafiku. Ocenení žiaci: Matej Kadučák, Lilly Urbanovská a Ondrej Uličný. Srdečne im blahoželáme!