Letná Výtvarná škola 2018

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2018

 

II.ročník Letnej výtvarnej školy (2.-6.7.2018) sa realizoval v rámci letných aktivít školy v spolupráci so SNM v Martine – Skanzenom v Jahodníckych hájoch v nádhernom prostredí obklopenom históriou, ľudovou architektúrou. V inšpirujúcom prostredí 52 účastníkov podujatia, pod vedením 6 lektorov, získalo cenné skúsenosti v praktickej výtvarnej činnosti, v netradičnom kultúrno - historickom prostredí, ktoré ich nenásilne vtiahlo do celkom iného sveta, sveta a spôsobu života našich predkov, tradícií, remesiel. V neposlednom rade bolo podujatie podnecujúce k podvedomému hľadaniu vzťahu a láske k ľudu našej krajiny a jeho histórii.

         Konkrétny cieľ „štúdijná kresba a maľba v plenéri – krajina a človek v ľudovej architektúre bol obsahovo tematicky a motivačne naplnený projektom: Potulky po minulosti našich predkov, hrami na lúke, exkurziou po celom prostredí Skanzenu“. Na záver tohto úspešného podujatia bola realizovaná výstava za účasti rodičov a priateľov v exteriéri. Kolekciu  si pripravil každý účastník v spolupráci so svojimi lektormi. Deti boli úžasné, bolo zážitkom pozorovať ich, ako im záleží na prezentácii svojej výtvarnej práce. Projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine- múzeom slovenskej dediny, tento raz bol spolufinancovaný mestom Martin.

             Na záver tohto úspešného podujatia bola realizovaná výstava za účasti rodičov a priateľov v exteriéri. Kolekciu  si pripravil každý účastník v spolupráci so svojimi lektormi. Deti boli úžasné, bolo zážitkom pozorovať ich, ako im záleží na prezentácii svojej výtvarnej práce. 

         Úprimne ďakujeme mestu Martin, komisii školstva kultúry za výraznú finančnú podporuďakujeme p.Maťovčíkovi, p.Benkovi  za pomoc pri stravovaní a občerstvení účastníkov, p.Ďurdíkovej za exkurziu, p.Lankovej za pomoc s učebnými pomôckami a vyčlenení priestoru. Ďakujeme lektorom, ktorí sa intenzívne celý týždeň venovali účastníkov tak, aby  sa Letná výtvarná škola II.zapísala nezmazateľne do ich povedomia. Ďakujeme rodičom. 

 Na projekt bola poskytnutá dotácia mesta Martin.