Letná Výtvarná škola 2018

Letná Výtvarná škola 2018

II.ročník Letnej výtvarnej školy (2.-6.7.2018) sa realizoval v rámci letných aktivít školy v spolupráci so SNM v Martine – Skanzenom v Jahodníckych hájoch v nádhernom prostredí obklopenom históriou, ľudovou architektúrou. V inšpirujúcom prostredí 52 účastníkov podujatia, pod vedením 6 lektorov, získalo cenné skúsenosti v praktickej výtvarnej činnosti, v netradičnom kultúrno - historickom prostredí, ktoré ich nenásilne vtiahlo do celkom iného sveta, sveta a spôsobu života našich predkov, tradícií, remesiel. V neposlednom rade bolo podujatie podnecujúce k podvedomému hľadaniu vzťahu a láske k ľudu našej krajiny a jeho histórii.

         Konkrétny cieľ „štúdijná kresba a maľba v plenéri – krajina a človek v ľudovej architektúre bol obsahovo tematicky a motivačne naplnený projektom: Potulky po minulosti našich predkov, hrami na lúke, exkurziou po celom prostredí Skanzenu“.

         Na záver tohto úspešného podujatia bola realizovaná výstava za účasti rodičov a priateľov v exteriéri. Kolekciu  si pripravil každý účastník v spolupráci so svojimi lektormi. Deti boli úžasné, bolo zážitkom pozorovať ich, ako im záleží na prezentácii svojej výtvarnej práce. V prílohe Vám predkladáme materiály a fotografie z našej Letnej výtvarnej školy, ukážky z výstavy, ktorá je inštalovaná v galérii našej Súkromnej základnej umeleckej školy, prezentáciu ponúkame aj Slovenskému národnému múzeu v Martine.

         Projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine- múzeom slovenskej dediny, tento raz bol spolufinancovaný mestom Martin.

         Úprimne ďakujeme mestu Martin, komisii školstva kultúry za výraznú finančnú podporuďakujeme p.Maťovčíkovi, p.Benkovi  za pomoc pri stravovaní a občerstvení účastníkov, p.Ďurdíkovej za exkurziu, p.Lankovej za pomoc s učebnými pomôckami a vyčlenení priestoru. Ďakujeme lektorom, ktorí sa intenzívne celý týždeň venovali účastníkov tak, aby  sa Letná výtvarná škola II.zapísala nezmazateľne do ich povedomia. Ďakujeme rodičom. V propagačných materiáloch, na webe bol uvedený text: „Na projekt bola poskytnutá dotácia mesta Martin“.