LDO - ÚČASŤ NA PREHLIADKACH A FESTIVALOCH 2016

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Postupové prehliadky a súťaže detskej dramatickej tvorivosti: 

1. marec 2016 - regionálna - Turčianske Teplice - DIEŤA V DIVADLE - 1. MIESTO

2. apríl 2016 - krajská - Žilina - DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ - 1.MIESTO

3. máj 2016 - celoštátna - Šaľa - ZLATÁ PRIADKA - 2.MIESTO

4. máj 2016 - celoštátna súťaž tvorby žiakov ZUŠ - DIELO TVOJICH RÚK - 1.MIESTO

5. august 2016 - účasť na 94.ročníku vrcholnej prehliadky slovenských divadelných súborov - Martin - SCÉNICKÁ ŽATVA 2016

6. september 2016 - účasť na putovnej prehliadke divadelných súborov - Brezno - DIVADELNÁ CHALÚPKA 2016

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org