LDO - ÚČASŤ NA PREHLIADKACH A FESTIVALOCH 2016

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Postupové prehliadky a súťaže detskej dramatickej tvorivosti: 

1. marec 2016 - regionálna - Turčianske Teplice - DIEŤA V DIVADLE - 1. MIESTO

2. apríl 2016 - krajská - Žilina - DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ - 1.MIESTO

3. máj 2016 - celoštátna - Šaľa - ZLATÁ PRIADKA - 2.MIESTO

4. máj 2016 - celoštátna súťaž tvorby žiakov ZUŠ - DIELO TVOJICH RÚK - 1.MIESTO

5. august 2016 - účasť na 94.ročníku vrcholnej prehliadky slovenských divadelných súborov - Martin - SCÉNICKÁ ŽATVA 2016

6. september 2016 - účasť na putovnej prehliadke divadelných súborov - Brezno - DIVADELNÁ CHALÚPKA 2016