Krajinársky kurz MSD - Skanzen Martin 2016

V poradí 10. krajinársky kurz, organizovaný SúZUŠ Martin, v Múzeu slovenskej dediny v Martine, sa konal 4.-8.7.2016. Zúčastnilo sa ho 18 študentov, 5 pedagógov VO a pán školník ;-). Počasie bolo výborné, prostredie ľudovej architektúry a krásnej prírody inšpiratívne a úchvatné, atmosféra veľmi príjemná. Výtvarné práce si žiaci vystavili na spoločnej výstave v závere celej akcie. Každý obdržal certifikát o absolvovaní kurzu a všetky svoje práce si po ukončení výstavy vzal so sebou. 

Už dnes sa tešíme na budúci ročník, na špecifickú neopakovateľnú atmosféru, šťastné tváre detí, keď sa im darí ich dielo a na všetko, čo je s celou akciou vždy spojené... 

 

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org