Divadelné predstavenie Rozprávky pre neposlušné deti

Divadelné predstavenie "Rozprávky pre neposlušné deti" vzniklo z predlohy Dušana Tarageľa dramatizáciou Bibiany Tarasovičovej. Na krajskej prehliadke detskej tvorivosti "Detský divadelný medveď 2015" v Žiline, získali žiaci literárno - dramatického odboru - LDO pri SúZUŠ A.Stodolu 2. miesto!

Srdečne im gratulujeme!

Účinkujú žiaci LDO pri SuZUŠ A.stodolu

Dramatizácia a réžia: Mgr.Bibiana Tarasovičová

Záznam divadelného predstavenia (zdroj: SúZUŠ Aurela Stodolu Martin, spracoval MT)

https://www.youtube.com/watch?v=gPVvbWhj34A

Vážení priatelia,

pod vedením Mgr.art.Ivana Illovského úspešne prebehol workshop skla a keramiky, kde si účastníci vyskúšali prácu s keramickou hlinou v kombinácii so sklom. Vid. obr.:

V budúcom roku bude workshop skla prebiehať v stredu od 7.marca do 20. júna 2018, celkom 16 lekcií, v priestoroch SúZUŠ Aurela Stodolu 60 Martin-Záturčie, v čase od 18.00-20.15 hod. t.j. 3 vyuč. hod. týždenne. Počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok za celý workshop je 150,-EUR je nutné uhradiť spolu s prihláškou na riaditeľstve SúZUŠ. Poplatok je nevratný. Kontakty: 0915 340135,   0918 393 177, 0905 305416 , suzus.org